• Benedikte Blokkebak
  • Blog / Jobsøgning / Rekruttering / Wolter News /

Hos WolterJohannsen rekrutterer vi mange kandidater til IT-branchen, og her oplever vi et stort overtal af mandlige ansøgere. Vi er af den overbevisning, at IT ikke bør have noget med køn at gøre, men ikke desto mindre oplever vi en skæv kønsbalance i branchen. På IT-uddannelserne udgør mænd 72 procent af de optagne (Uddannelses- og Forskningsministeriet), og heraf er blot en fjerdedel af de ansatte i IT-virksomheder kvinder. Inden for de mest tekniske discipliner, som softwareudvikling og Datalogi, er tendensen endnu mere skæv. 

Denne tendens forsøger IT-Camp for piger, som blev afholdt i oktober måned for 14 år i streg at gøre op med.  Vi har derfor talt med Mikkel Jeppesen Juhl, som er medarrangør af IT-Camp for piger 2019, om hvorfor det er vigtigt at få flere kvinder ind i IT-branchen, og hvordan vi som samfund kan være medvirkende til at ændre på den skæve kønsfordeling. 


IT-Camp for piger 

Igen i år udbød Aarhus Universitet et tilbud til piger i alderen 16-19. Konceptet bliver kaldt IT-Camp for piger, og er rettet mod dem, der interesserer sig for matematik, teknologi og innovation. Campen blev afholdt i skolernes efterårsferie og skal give et indblik i IT-branchens muligheder og studielivet på Aarhus Universitet. Igennem tre dage blev pigerne introduceret til forskellige aspekter af de repræsenterede uddannelser. Blandt andet via. forelæsninger, workshops, virksomhedsbesøg og møder med forskellige rollemodeller fra både studier og virksomheder. Formålet med campen er at bekæmpe fordomme om IT-branchen og vise unge piger, at IT ikke kun er for mænd. 

Mikkel Jeppesen Juhl er én af de 15 frivillige, som er med til at arrangere IT-Campen for andet år i streg. Til daglig studerer han Datalogi og kan i høj grad bekræfte den skæve kønsfordeling fra sit eget studie. Da han startede i 2015, var de ca. 180 studerende og heraf var kun 6-8 af dem kvinder. Han valgte derfor at være medarrangør af IT-Campen, da han gerne vil bidrage til en mere ligelig kønsfordeling. 

Ønsket om at nedbryde stereotyper 

“IT-Camp for piger er vigtig, fordi campen giver piger, som er i gang med at overveje hvad de skal studere, mulighed for at få et indblik i de IT-uddannelser, som Institut for Datalogi tilbyder. Dette kan i bedste fald resultere i, at flere piger bliver optaget på enten IT-rettede uddannelser. Campen giver også mulighed for at kaste lys over, hvad IT og Datalogi rent faktisk er. Derudover bidrager den også til øget opmærksomhed i pressen omkring manglen på kvinder i IT-branchen, da campen hvert år er dækket af landsdækkende medier”. 

“Det er vigtigt, at vi kæmper imod stereotyper om IT og Datalogi, hvis vi ønsker en mere blandet kønsfordeling i IT-branchen, og dette kan IT-Camp for piger være medvirkende til. Derudover skal industrien også være med til at tage et ansvar, hvilket også bliver mere og mere almindeligt. Symbolske gestusser, såsom billeder af kvinder på markedsføringsmaterialet til IT-uddannelserne, er slet ikke nok. Derimod er det vigtigt at have kvindelige rollemodeller at spejle sig i, som afmystificerer hvad det vil sige, at studere og arbejde med IT. I de vestlige lande har vi en tendens til at se på IT og STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics) som “mandeuddannelser”. Dette er helt forkert, da uddannelserne passer ligeså godt til kvinder som til mænd. Til sammenligning har datalogi-uddannelsen i Qatar og Malaysia over 50 % kvinder optaget. Derfor handler det om at få ændret holdningen til IT-uddannelser og køn, ved at bekæmpe stereotyper og få skabt nogle stærke rollemodeller”, udtaler Mikkel. 

Fremtiden for IT-branchen 

Når en kvindelig studerende i fremtiden starter på institut for Datalogi, bliver de til studiestartsprøven spurgt, om de har været tilknyttet IT-Camp for piger. Dette er et af de tiltag, som Mikkel har været med til at indføre. På denne måde kan de fremover føre statistik over, om pigerne bliver optaget på en IT-uddannelse på Aarhus Universitet efter at have deltaget i campen. Derudover skal deltagerne også udfylde en evaluering efterfølgende, for at få et indtryk af, om campen har haft den ønskede effekt. 

Evaluering fra IT-Camp for piger 2019

I forhold til fremtidsudsigterne for kvinder i IT-branchen er Mikkel overvejende optimistisk: “Det er positivt med det stigende fokus på området i pressen, men det kræver også, at universiteterne og industrien arbejder sammen. Det er problematisk, når pressen forsøger at markedsføre IT-branchen udelukkende på jobsikkerhed og lønniveau. Jeg tror, at det ville give mere mening, hvis man i højere grad markedsførte IT-branchen på, at det kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted, og at teknologiske kompetencer kan bruges til at sikre rent drikkevand, bekæmpe fødevaremangel i Afrika og udtænke løsninger på den globale opvarmning”. 

I øjeblikket arbejder institut for Datalogi netop på at stable en workshop på benene, der fokuserer på forskellige problemstillinger, som IT kan være medhjælpende til at løse. Dette vil forhåbentlig også hjælpe med, at tiltrække flere kvinder til IT-branchen i fremtiden. 


Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Del dette indlæg: